Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mottagningsenheten

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Mottagningsenheten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kyrkskolan

Södra Sandgatan 2

Hässleholm

Telefon: 0451-26 85 51 eller 26 84 34

Växel: 0451-26 70 00


Projektledare/samordnare

Kristina Stigsdotter

 

Skicka ett meddelande till:

Mottagningsenheten

  • Ingen giltig användare vald.

Du vänder dig till Barn- och utbildningsförvaltningens Mottagningsenhet för nyanlända, om du

  • är nyinflyttad till Sverige och
  • är högst 18 år eller har barn, som är högst 18 år.

Information till dig som ska börja i skola eller förskola i Sverige

På mottagningsenheten arbetar pedagoger, studiehandledare och en skolsköterska. Här får du och dina vårdnadshavare med hjälp av tolk information om svensk förskola och skola. Du får även hjälp att välja skola. Om du är i skolåldern har vi några samtal med dig för att ta reda på vad du redan kan och vilka

erfareneter du har. Det gör vi för att planera din skolgång på bästa sätt. Den information vi får av dig påverkar vilken klass du placeras i och hur undervisningen ska planeras. Om du ska gå på gymnasiet kommer informationen att påverka planen för din utbildning.

 

På mottagningsenheten får du som är över 6 år även träffa en skolsköterska. Skolsköterskan kommer bland annat att mäta din längd och väga dig.

 

Du träffar oss på mottagningsenheten under en eller ett par veckor. Ta kontakt med oss, så ska vi hjälpa dig till en bra skolstart i Sverige.

 

Information till myndigheter och offentliganställda

Alla från utlandet inflyttade familjer med barn i åldrarna 0-18 år samt ensamkommande barn ska tas emot på mottagningsenheten. På mottagningsenheten arbetar pedagoger, studiehandledare och en skolsköterska. Här lämnar vi information om svensk förskola och skola. Därefter kartlägger vi elevernas kunskaper och erfarenheter med fokus på litteracitet och matematiskt tänkande.

 

Vårdnadshavare och myndiga elever erbjuds hjälp att välja skola. Vi erbjuder även hjälp med att ansöka till förskola i de fall en ansökan är aktuell. Dessutom sker den första kontakten med elevhälsans medicinska insats på mottagningsenheten.

 

Personer, som kommer till oss är på mottagni gsenheten under en eller ett par veckor.

Hänvisa till oss eller ta en egen kontakt för att informera oss. Vi kallar familjerna.

Mer information

Sidan uppdaterades 2017-10-08 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube