Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljö i förskolan och skolan

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 40 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon 0451-26 77 31

Skicka ett meddelande till:


Tillgänglighet

Alla barn och elever ska ha tillgång till likvärdig utbildning  av god kvalitet i en trygg miljö.

Tillgänglighet används för att beskriva hur en förskola, skola eller en lokal fungerar för människor med funktions-nedsättning. Det handlar inte bara om lokalens utformning, utan tillgänglighet innefattar även information och bemötande.


Bristande tillgänglighet är från och med den 1 januari 2015 en ny form av diskriminering. Detta ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället.

 

Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta på likvärdiga villkor. Exempel på åtgärder för att öka tillgängligheten kan vara att utjämna trösklar, installera hissar eller erbjuda hjälpmedel som barnet/eleven behöver för att kunna delta i förskolan eller skolan.


Sidan uppdaterades 2016-01-27 av Monica Olsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube