Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00


Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Val av annan grundskola

Du som önskar placering på annan skola än hemskolan för ditt barn, måste anmäla detta senast den 15 mars det år placeringen ska gälla från.

Detta gäller endast dig som vill anmäla önskemål om byte av skola. Om du redan går på en annan skola än hemskolan behöver du inte göra någon ny anmälan.


Kontakta rektor, på den skola som du önskar för ditt barn, via mail eller telefon. Kontaktuppgifter till rektorerna finns på www.hassleholm.se/våra grundskolor. Du kan också söka rektor via kommunens växel, tel 0451-26 70 00. Du kan även skicka in en ansökan om val av skolaPDF (pdf, 504.7 kB).


Här kan du se vilka förtursbestämmelser som gäller till alla skolor utom Silviaskolan, T4 Montessori och Västerskolan 7-9 som har särskilda förtursbestämmelser.


Skolplacering

Om du gör din anmälan om önskad skolplacering senast den 15 mars deltar du i urvalet utefter förtursbestämmelserna. Anmälan efter den 15 mars är möjlig, men då kan önskemålet endast tillgodoses om det finns lediga platser.

 

Ansökningar, som görs senast den 15 mars, underlättar en god planering för elever och skolan.


Val av annan skola än hemskolan ger inte rätt till skolskjuts.


Om du söker en fristående skola eller en skola i en annan kommun är det den kommunen som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.


Mer information

Sidan uppdaterades 2017-03-02 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube