Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 1. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 11 augusti 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 11 augusti 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 11 augusti 2020

  Överklagas senast: Onsdagen den 2 september 2020

  Protokoll finns tillgänligt på Socialförvaltningen.

 2. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 4 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 6 augusti 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 6 augusti 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 28 augusti 2020

 3. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 4 augusti 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 4 augusti 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 augusti 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 27 augusti 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen.

 4. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 3 augusti 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 augusti 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 3 augusti 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 augusti 2020

  Protokoll finns hos Socialförvaltningen.

 5. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 28 juli 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 30 juli 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 31 juli 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 24 augusti 2020

 6. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 28 juli 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 28 juli 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 29 juli 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 20 augusti 2020

  Protokoll finns tillgängligt på Socialförvaltningen

 7. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 juni 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 30 juni 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 24 juli 2020

 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 22 juni 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 22 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 22 juni 2020

  Överklagas senast: Tisdagen den 14 juli 2020


 9. Sammanträdesdag: Torsdagen den 28 maj 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den11 juni 2020

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 10 juli 2020

 10. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 april 2020

  Justeringsdatum: Fredagen den 24maj 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 24 april 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 18 maj 2020

 11. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 26 mars 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 7 april 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 9 april 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 30 april 2020

 12. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 27 februari 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 5 mars 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 mars 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 27 mars 2020

 13. Kultur-och fritidsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 januari 2020

  Justeringsdatum: Måndagen den 10 februari 2020

  Datum för tillkännagivandet:Onsdagen den12 januari 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 21 mars 2020

 14. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 december 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 18 december 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 19 december 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 10 januari 2019

Övriga

tillkännagivande 

 1. Föreskrift eldningsförbud beslutat 2020-08-10

  Hässleholms kommun föreskriver, med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor, att inom Hässleholms kommun gäller följande:

   

  1 § Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) såsom eldning, grillning och matlagning.


  Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg.


  Med utomhus avses i denna föreskrift:
  a. skog eller
  b. mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.

   

  2 § Förbudet gäller från 10/8 fram till beslut om föreskriftens upphävande.


  3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Räddningschefen eller dennes ställföreträdare i Räddningstjänsten i Hässleholms kommun.

   

  Upplysning
  Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

 2. Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)

  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m fl. (Björklunda) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti.


  Synpunkter som kommit in under samrådet 2009 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under utställningen 2019 har sammanställts och besvarats i ett ”utlåtande”. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandingar.


  Redaktionella ändringar har gjorts mellan utställningen och antagandet för att säkerställa utställningsförslagets intentioner. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny utställning bedöms nödvändig.


  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Madeleine Meiby, madeleine.meiby@hassleholm.se,
  tel 0451- 26 65 35


 3. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.