Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 

 1. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Fredagen den 6 juli 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 6 juli 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 9 juli 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 30 juli 2018

 2. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag:Onsdagen den 27 juni 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 29 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 2 juli 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 20 juli 2018

 3. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 26 juni 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 28 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: fredagen den 29 juni 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 20 juli 2018

 4. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 juni 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 28 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 28 juni 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 19 juli 2018

 5. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 21 juni 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 26 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 27 juni 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 18 juli 2018

 6. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 26 juni 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 26 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 27 juni 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 18 juli 2018

 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-13

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 13 juni 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 25 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 26 juni 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 17 juli 2018

 8. Socialnämnden 

  Sammanträdesdag: Tisdagen 19 juni 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 21 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 25 juni 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 16 juli 2018

 9. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 12 juni 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 14 juni 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 18 juni 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 10 juli 2018

  OmsorgsnämPDF (pdf, 5 MB)ndens protokoll

 10. Fritidsnämnden 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 16 maj 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 18 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 21 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 4 juni 2018

 11. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 april 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 25 april 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 17 maj 2018


 12. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 april 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 25 april 2018

 13. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 27 april 2018

 14. Byggnadsnämnden § 48

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 mars 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 april 2018

  Länk till byggnadsnämndens protokoll 2018-03-13 § 48

 15. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 21 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 26 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 27 februari 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 13 mars 2018

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelsedelgivning - Naturresarvatet Brantaberg-Oreberget

  Datum då anslaget sätts upp: 2018-06-11

  Datum då anslaget tidigast får tas ned: 2018-08-17

  Länk till kungörelsenPDF (pdf, 810.5 kB)

 2. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.