Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 28 maj 2018, kl 18:00

  Norra Station, konferensrum Stockholm (aulan), Norra Stationsgatan 8A, Hässleholm

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Detaljplan för Lur 2:25 (Vitsippan), Hästveda - antagande och utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp
  6. Motion "Bevara trädhuset för framtiden"
  7. Motion om att införa "E-petitioner"
  8. Ny lokalisering av Hässleholms Vatten ABs verksamhet


Protokoll

 

 1. Fritidsnämnden 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 16 maj 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 18 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 21 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 4 juni 2018

 2. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 maj 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 17 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 18 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 11 juni 2018

 3. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 15 maj 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 17 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 18 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 8 juni 2018

 4. Miljönämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 15 maj 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 15 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 16 maj 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 7 juni 2018


 5. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 maj 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 16 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 17 maj 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 7 juni 2018

 6. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 15 maj 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 15 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 16 maj 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 6 juni 2018

 7. Miljönämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 15 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 16 maj 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 7 juni 2018

 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 9 maj 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 16 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 16 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 8 juni 2018

 9. Byggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 8 maj 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 14 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 14 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 4 juni 2018

 10. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 2 maj 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 9 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 9 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 4 juni 2018

 11. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 3 maj 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 4 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 7 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 28 maj 2018

 12. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 3 maj 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen 25 maj 2018

 13. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 25 april 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 25 maj 2018

 14. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 23 april 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 27 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 30 april 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 22 maj 2018

 15. Socialnämnden  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 24 april 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 26 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 27 april 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 18 maj 2018

 16. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 24 april 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 27 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 27 april 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 21 maj 2018

 17. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 april 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 25 april 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 17 maj 2018


 18. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 april 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 25 april 2018

 19. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 27 april 2018

 20. Byggnadsnämnden § 48

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 mars 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 april 2018

  Länk till byggnadsnämndens protokoll 2018-03-13 § 48

 21. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 21 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 26 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 27 februari 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 13 mars 2018

Övriga

tillkännagivande 

 1. Föreläggande att anmäla äganderättsanspråk

  Legalisering av arealförvärv och äganderättsutredning berörande Vattenverket 1.

 2. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.