Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Säkerhet för företag och organisationer

  • Ingen giltig användare vald.

Som företagare och organisation finns mycket att tänka på gällande säkerheten.

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar, är skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand, och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand eller annan olycka.

 

I menyn hittar du information som kan hjälpa ert företag eller organisation i arbetet med säkerheten.

Sidan uppdaterades 2020-02-28