Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Individ- och familjesupporten

Källarbäcksvägen 5länk till annan webbplats

281 39 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 6länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 12länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Familjens hus

Tredje Avenyen 27länk till annan webbplats

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Tillståndsteamet

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Brottsförebyggande arbete

  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun arbetar på ett strukturerat sätt med att förebygga brottslighet. Målet för kommunens brottsförebyggande arbete är att Hässleholms kommun ska vara en trygg och säker miljö att leva och bo i.

I Hässleholms kommun finns bland annat Förebyggandecentrum som har ett brottsförebyggande uppdrag. Här arbetar två socialrådgivare, en drog-och brottsförebyggande samordnare och en arbetsledare. Våra socialrådgivare arbetar bland annat med MBU (Människan bakom uniformen) och SSP (socialtjänst, skola och polis). Socialrådgivare tar dessutom emot ungdomar som blivit dömda till ungdomstjänst samt arbetar behovsstyrt i samverkan med övriga kommunala förvaltningar och externa aktörer. Drog- och brottsförebyggande samordnare arbetar strategiskt för säkerhet och trygghet i kommunen. Samordnaren har en central roll i det Brottsförebyggande rådet och är ansvarig för grannsamverkan. I denna tjänst ingår också ansvar för nattvandring.

 

För att ta del av lite av vad som händer inom kommunen och andra nyheter följ gärna Förebyggandecentrum i Hässleholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Facebook.

Vill du engagera dig i trygghetsskapande arbete?


  • Starta grannsamverkan. Grannsamverkan bygger på att det sociala samspelet med människor i ens närområde skapar trygghet och förebygger brott. En väl fungerande grannsamverkan är det bästa sättet att förebygga bostadsinbrott.
  • Bli volontär hos Polisen. Som volontär hos Polisen får du tillsammans med polis och kommun arbeta för att öka tryggheten i samhället.
  • Gå med i en nattvandrargrupp. Nattvandring innebär att grupper av vuxna rör sig ute under kvälls- och nattetid i syfte att skapa en lugnare miljö. Nattvandrargrupper finns på flera olika ställen inom kommunen. Kontakta kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare för mer information om hur du engagerar dig.

 

Viktiga vuxna i Hässleholms kommun

Vi vill lyfta fram Viktiga vuxna i vår kommun! En viktig vuxen är någon som ger av sin tid och sitt engagemang. Någon som orkar lyssna och försöker förstå ungas liv och vardag. Känner du en lärare, en fritidsledare, kurator, idrottsledare eller någon annan som är en viktig vuxen? Hör av dig till oss på Förebyggandecentrum!

 

Vi publicerar efter hand intervjuer med Viktiga vuxna på Förebyggandecentrum Hässleholms Facebooksida:

https://www.facebook.com/ForHassleholmskommun/länk till annan webbplats

Vilken viktig vuxen vill du tipsa om? Skicka en motivering till Cássandra Winther.


Hand i hand med det brottsförebyggande arbetet går även det drogförebyggande arbetet. Läs mer om hur Hässleholms kommun arbetar drogförebyggande.

Sidan uppdaterades 2020-05-29