Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Trygg och säker

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Hässleholms kommun arbetar aktivt för att skapa en kommun som är trygg och säker för dig att leva och vistas i. Vi jobbar bland annat med brand, vattensäkerhet samt hot och våld.

För att du som bor och vistas i Hässleholms kommun ska känna dig trygg, arbetar kommunen förebyggande mot olyckor och kriser. De utvalda fokusområdena är brand, vattensäkerhet, hot och våld, fallolyckor, oskyddade trafikanter, evenemangssäkerhet, hantering av kriser och räddningstjänst.


Brand

Räddningstjänsten arbetar aktivt för att förebygga brand. Detta görs genom tillsyner,rådgivning och information.


Vattensäkerhet

Kommunen har vid varje kommunal badplats skyltar som handlar om säkerhet vid vatten.

Svenska Livräddningssällskapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 


Hot och Våld

Räddningstjänsten ingår i lokala nätverk för att kunna delta i trygghetsvandringar för att kunna identifiera platser där hot och våld skulle kunna uppstå.

Sidan uppdaterades 2020-05-07

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer