Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00


Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

Så funkar flyktingmottagningen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.
Asylboende

Foto: Tomislav Stjepic, Migrationsverket

En flykting som kommer till Sverige söker först asyl hos Migrationsverket, som är den statliga myndighet som ansvarar för att ta emot asylansökningar. En flykting som söker asyl kallas för ”asylsökande”.

Före beslutet

Under asylutredningen kallas den asylsökande till intervju hos Migrationsverket. Under intervjun får den asylsökande själv  beskriva omständigheterna i sitt hemland, hur han eller hon tog sig till Sverige, och berätta varför man önskar stanna kvar i Sverige. Just nu är det lång väntetid till intervjuerna, eftersom Migrationsverket har tagit emot så många asylansökningar de senaste åren.


Under tiden då en person är asylsökande ansvarar Migrationsverket för boendet, om den asylsökande inte kan ordna det på egen hand. Boendet blir i en kommun där Migrationsverket har en ledig plats, till exempel i Hässleholms kommun. Boendet kan bestå av lägenheter med självhushåll, men många placeras i asylboenden där mat ingår. I Hässleholms kommun öppnade Migrationsverket sex asylboenden, varav de sista stängs 2017. Migrationsverket kommer dock att fortsätta att placera asylsökande i lägenheter med självhushåll i Hässleholms kommun, där den boende själv tillagar sin mat.


Efter beslutet

Efter asylutredningen beslutar Migrationsverket om personen ska få uppehållstillstånd eller utvisas. En person som fått beslut om utvisning kan antingen välja att återvända till hemlandet eller att överklaga beslutet till migrationsdomstol.


Den som får uppehållstillstånd i Sverige kallas under de två första åren för nyanländ. Efter beslut om uppehållstillstånd får den nyanlände möjlighet att flytta till ett ordnat boende i någon av Sveriges kommuner. Detta kallas att man får en anvisning till en kommun. Den nyanlända kan ordna boende på egen hand, och därigenom själv bestämma var man vill bo. I annat fall kommer Migrationsverket anvisa om var den nyanlända ska flytta. Under 2017 kommer 43 personer anvisas till Hässleholms kommun.

Mer information

Sidan uppdaterades 2017-07-06 av Emma Ragnarsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube