Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

Ekonomiskt stöd och ersättningar

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Är du asylsökande eller nyanländ så ska du första hand försörja dig själv genom egna pengar, tillgångar eller genom att bli försörjd av en partner/släktning.

 

I annat fall ser ersättningar ut så här:

Du som är asylsökande ska ansöka om uppehållstillstånd och ekonomisk stöd hos Migrationsverket. Migrationsverket fattar beslut om du har rätt till ekonomiskt stöd som beviljas enligt LMA (Lag om mottagande av asylsökande) under tiden din ansökan om uppehållstillstånd handläggs.


Vad händer när du som asylsökande har fått ditt uppehållstillstånd?

Du som behöver introduktion i det svenska samhälle och har behov av ekonomiskt stöd ska vända dig till Arbetsförmedlingen och ansöka om etableringsersättning.


Om du ingår i etableringsreformen, vilket Arbetsförmedlingen beslutar om, kan det dröja innan etableringsersättning betalas ut av Försäkringskassan.

 

Om du inte själv kan försörja dig i väntan på att etableringsersättningen kommer igång så kan du vända dig till socialförvaltningen och ansöka om ekonomiskt bistånd. Då beviljas något som kallas för glappersättning som du kan ansöka om på socialtjänsten tills etableringsersättningen kommer igång.


Du ansöker om ekonomiskt bistånd genom att gå till socialförvaltningens reception med ett intyg från Arbetsförmedlingen om att du har rätt till etableringsersättning.


Vad kan du göra om du inte ingår i etableringsreformen och saknar egna inkomster till din försörjning?

Nyanlända som har uppehållstillstånd men som inte ingår i etableringsreformen kan vända sig direkt till Socialförvaltningen för att ansöka om ekonomiskt bistånd och få rätten till bistånd prövad.

Sidan uppdaterades 2018-08-23 av Kenneth Englund

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun