Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

Boende

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Så länge man är asylsökande är boendet Migrationsverket ansvar, men man kan också välja att ordna det på egen hand. Den som fått uppehållstillstånd, och inte har möjlighet att ordna egen bostad, kan få hjälp med detta av den kommun dit man blivit anvisad att flytta till.

Boende för asylsökande

För den som söker asyl i Sverige är det Migrationsverkets ansvar att erbjuda en bostad. En asylsökande kan också välja att bo hos vänner eller släktingar under tiden man väntar på beslut.

Migrationsverket försöker i första hand erbjuda boende i lägenheter. Den stora strömmen av flyktingar har gjort att man också behövt hyra och upphandla andra tillfälliga boenden, till exempel stugbyar och vandrarhem. I och med att flyktingströmmen avtagit har många av dessa tillfälliga flyktingboenden kunnat stängas.


Familjer erbjuds så långt som det är möjligt egna lägenheter, medan ensamstående får dela lägenhet med andra. Migrationsverket försöker ordna så att de som delar lägenhet talar samma språk.

Boende för personer med uppehållstillstånd

En person som fått uppehållstillstånd ska bosätta sig i en kommun. Bostad kan man ordna på egen hand, och man får då själv bestämma i vilken kommun man ska bo. Om man behöver hjälp med att ordna bostad blir man anvisad till en kommun av Migrationsverket. Det är då kommunens ansvar att ordna en bostad.

 

En person som ansökt om asyl och fått uppehållstillstånd har rätt att bosätta sig i Sverige. Samma gäller även för kvotflyktingar som fått uppehållstillstånd innan de kommit till Sverige. Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner i Sverige skyldiga att ta emot nyanlända och ordna bostäder åt dem.


Många som fått uppehållstillstånd ordnar sitt eget boende. Det gäller framför allt de som bor hos släktingar eller vänner under tiden de väntar på beslut. Om man inte kan ordna eget boende kan man få hjälp med att bosätta sig i en kommun, och man får då veta vilken kommun man ska flytta till.


Hur många nyanlända en kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, möjligheterna att få jobb där, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensakommande barn, och hur många asylsökande som redan bor i kommunen. Under 2017 ska Hässleholm ta emot och ordna bostäder år 43 nyanlända. Till detta kommer de nyanlända som på egen hand väljer att flytta till och ordna boende i Hässleholms kommun. De flesta nyanlända ordnar boende på egen hand.


Den som kommer som anhörig till kvotflyktingar eller till någon eller några som tidigare sökt asyl i Sverige får flytta direkt till sin familj i kommunen.

Sidan uppdaterades 2017-06-30 av Magnus Lindstrand

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun