Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Folkhälsostrateg

Vidar Albinsson
Telefon: 0451-26 81 81

Skicka meddelande till

Folkhälsa och social hållbarhet

Twitter
 • Folkhalsa: RT @farmormottobak: Intressanta uppgifter dvs populäraste smakerna bland unga i eciggen i USA Så om USA inte förbjuder mentol som man inte…

 • Folkhalsa: RT @Cancerfonden: Det är positivt för folkhälsan att alkoholkonsumtionen minskar. Exempelvis minskar det risken att drabbas av cancer. http…

 • Folkhalsa: Observera att e-cigaretter kan skilja sig mycket åt i utseende! https://t.co/sjYqJ9nBUF

 • Folkhalsa: RT @BRISpress: Viktig undersökning från @SCB_nyheter som för första gången undersökt hur många barn som lever i familjer med varaktigt låga…

 • Folkhalsa: Visst är det märkligt. En GD som tror det ena och det andra och jag som kommunal folkhälsovetare som vet vad det be… https://t.co/RZFI55S19m

 • Ingen giltig användare vald.

Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Din hälsa påverkas av dina egna val men även av ditt sociala sammanhang och de människor som du har omkring dig i din vardag.

Hälsan påverkas också i stor utsträckning av kommunala beslut som rör skola, parker, livsmedelstillsyn, cykelvägar, kulturella möten, boende och socialtjänst för att nämna några områden.

Alla verksamheter i kommunen kan påverka folkhälsan.


11 nationella målområden för folkhälsan

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Kenneth Englund