Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Folkhälsostrateg

Vidar Albinsson
Telefon: 0451-26 81 81

Skicka meddelande till

Folkhälsa och social hållbarhet

Twitter
 • Folkhalsa: RT @KulikovUNIATF: Netflix has pledged to reduce the number of occasions where actors use #tobacco products in its original programmes, aft…

 • Folkhalsa: Det är bra att tobaksindustrin erkänner ett cigg är livsfarligt och att de vill ha slutdatum. Eftersom 9 av 10 som… https://t.co/K1OD4m2Jjv

 • Folkhalsa: RT @nonsmoking: "Rökning visas oftare i Netflix tv-serier än i de som sänds på vanliga amerikanska tv-kanaler, enligt en undersökning från…

 • Folkhalsa: RT @Barnombudsman: #Barnkonventionen som lag – Hur blir det verklig skillnad för riktiga barn? ”Barn blir mer delaktiga i beslut som rör d…

 • Folkhalsa: RT @nonsmoking: Andelen som röker dagligen har halverats de senaste 15 åren. Samtidigt har de som kallar sig för ”feströkare” fortsatt att…

 • Ingen giltig användare vald.

Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Din hälsa påverkas av dina egna val men även av ditt sociala sammanhang och de människor som du har omkring dig i din vardag.

Hälsan påverkas också i stor utsträckning av kommunala beslut som rör skola, parker, livsmedelstillsyn, cykelvägar, kulturella möten, boende och socialtjänst för att nämna några områden.

Alla verksamheter i kommunen kan påverka folkhälsan.


11 nationella målområden för folkhälsan

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Sidan uppdaterades 2018-10-22 av Kenneth Englund

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun