Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Vo Vuxna 18 år -

Avvikande besöksadress

Utrednings och uppföljningsenheten

Östergatan 15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
281 32 Hässleholm

Nattjouren

Götagatan 8Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 39 Hässleholm

Novagården

Stoby 4137länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 44 Stoby

Fenix

Stobygatan 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
281 39 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Ekonomiskt bistånd

  • Ingen giltig användare vald.

Om du inte har inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. När du har lämnat in en ansökan kommer socialförvaltningen att ge dig en besökstid hos en socialsekreterare och utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Så här ansöker du första gången

Om du inte har en socialsekreterare/handläggare ännu behöver du kontakta mottagningsenheten, som efter samtalet kan skicka ut en ansökningsblankett till dig.


Mottagningsenhetens telefonnummer:

0451-26 70 50

Telefontid måndag till fredag kl. 10-11.30 och 13-14.30

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd behöver:

  • Lämna handlingar som efterfrågas, och
  • Ansöka om andra möjliga inkomster och ersättningar, och
  • Ha en aktiv planering för att bli självförsörjande.


Vad är en aktiv planering?

  • Att du söker arbeten så gott som dagligen, är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i arbetsmarknadsinsatser, eller
  • Har en planering med sjukvården och läkarintyg, eller
  • Deltar i behandling/individuella insatser via socialförvaltningen.


Tänk på att du som har barn som fyllt 1 år ska det finnas barnomsorg ordnad så att du kan ha en aktiv planering.

 

När du har lämnat in alla handlingar får du ett beslut så skyndsamt som möjligt av en handläggare.

Vad händer sedan?

Om du behöver fortsatt hjälp efter din första ansökan kan du fortsätta att ansöka en gång i månaden via internet:

 

E-ansökan om fortsatt ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skicka in månadsansökan först när du kan ange exakta och korrekta utgifter och inkomster för månaden. Spara alla kvitton och underlag. Du måste kunna styrka i efterhand att alla uppgifter som du har skrivit i ansökan stämmer.

 

Så länge du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer din handläggare att kalla dig till uppföljningsbesök regelbundet. Under besöket följer handläggaren upp din/familjens situation, din väg mot självförsörjning och hur vi kan hjälpa dig vidare.

Så här beräknas ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd = Riksnorm + Godkända utgifter - Egna inkomster

Bilden visar ett exempel på hur ekonomiskt bistånd beräknas

Bilden visar ett exempel på hur ekonomiskt bistånd beräknas

Biståndet består av:

Riksnorm: Mat, kläder/skor, fritidsaktiviteter, hygien och gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, telefon och tidning).

Godkända utgifter, till exempel: Hyra, el, hemförsäkring, medicin och läkarvård. Alla utgifter är inte godkända och/eller kräver en längre utredning, till exempel boendekostnad för unga vuxna under 25 år.

Egna inkomster/tillgångar, till exempel: Lön, barnbidrag, bostadsbidrag och kontoinsättningar. Om du till exempel äger hus, bil eller fonder ska du i första hand sälja dessa för att försörja dig själv.

 

Bra att veta:

Socialförvaltningen har sekretess och får inte berätta något om dig utan ditt samtycke.

 

Du intygar i din ansökan att du lämnar rätt uppgifter. Kontakta alltid handläggaren om du är osäker på hur du ska fylla i ansökan eller om dina inkomster, utgifter eller din situation i övrigt har ändrats sedan du lämnade in ansökan.

 

Lagar som styr vilket beslut du får och handläggningen av ditt ärende är bland annat Socialtjänstlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Förvaltnings-lagen. Önskar du ytterligare information om ekonomiskt bistånd kan du läsa mer på Socialstyrelsens hemsida eller kontakta din handläggare.

 

Socialförvaltningens beslut kan överklagas, se information i beslutet eller kontakta socialförvaltningen för mer information. Även om du får avslag på din ansökan kan du ansöka igen för nästa månad.

Sidan uppdaterades 2020-04-07