Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2018-04-11 av Linn Bendahl

Statliga bidrag till radonsanering

Från och med den 1 juli kan du som bor i en- och tvåbostadshus söka bidrag från staten för att minska radonhalten i inomhusluften. Det är fortfarande många bostäder i Sverige som har för höga radonhalter, vilket medför hälsorisker.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium bryts ner. Med få undantag finns radon överallt i marken. Halterna är så pass höga att de påverkar vår inomhusluft. Långvarig exponering av radon i höga doser kan innebära ökad risk för lungcancer. Det är därför bra att göra en radonmätning när du köper nytt, bygger nytt eller bygger till ditt hus.

 

Det statliga bidraget för radonsanering täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.

 

Läs mer om stödet till radonsaneringen på

Regeringskansliets webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube