Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Arbetsmarknad & Kompetensutveckling

Stobygatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 85 75


Tillväxtavdelningen

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 72 25

Sveriges viktigaste jobb

  • Ingen giltig användare vald.

Stort rekryteringsbehov till Sveriges viktigaste jobb i välfärdssektorn!

Välfärdssektorn är en framtidsbransch! Här finns jobben för den som vill göra skillnad, Sveriges viktigaste jobb.

Fram till 2020 går ca 1000 av kommunens medarbetare i pension, vilket medför ett stort behov av att hitta ny personal med skiftande yrken. Möjligheterna att få jobb i Hässleholms kommun de närmaste åren är alltså goda, framförallt inom omsorg och skola. Yrkeskategorier där stora rekryteringsbehov förväntas är undersköterskor, vårdbiträden, habiliteringsassistenter, lärare, förskollärare, deltidsbrandmän, bibliotekarier och ingenjörer mm.


Verksamheten i Hässleholms kommun går till största delen går ut på att leverera service och välfärd. Medarbetarna är vår viktigaste resurs för en hög servicenivå och en fungerande välfärd till alla invånare i Hässleholms kommun. För att kunna fortsätta att leverera skola, vård och omsorg av bästa kvalitet måste Hässleholms kommun få sina kompetenta medarbetare att stanna kvar och de unga duktiga att söka sig till välfärdsjobben.


Var fjärde anställd i Sverige, 1,1 miljoner människor, arbetar idag inom välfärdssektorn. Fram till 2019 beräknas 42 000 nya medarbetare om året rekryteras. Detta stora rekryteringsbehov beror på stora pensionsavgångar och att vi blir fler äldre och fler barn i befolkningen. Ökade behov av välfärdstjänster kräver nytänkande, innovationer och utnyttjande av ny teknik.

 

Se Sveriges kommuner och landstings (SKL) film som beskriver varför jobben i en kommun är så viktiga.


Sidan uppdaterades 2017-12-01 av Maria Bengtsson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube