Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00 

Postadress

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm

Kommunarkiv

  • Ingen giltig användare vald.

I Stadshuset finns kommunarkivet som arkiverar allmänna handlingar från kommunens verksamheter. Kommunens digitala handlingar arkiveras hos kommunalförbundet Sydarkivera.

Hos kommunarkivet kan du få hjälp att söka fram information som du behöver, till exempel om betyg, fastigheter eller lokalhistoria. Arkivhandlingarna är en del av vårt gemensamma kulturarv och är viktiga för att vi ska kunna förstå vår historia och vår samtid.

Arkivlokal hos kommunarkivet i Stadshuset

Kommunarkivet i Stadshuset. Foto: Emilia Bergvall Odhner

Vad finns i arkivet?

I arkivet finns handlingar från kommunala verksamheter, bolag och föreningar. Det är till exempel betyg och andra handlingar från skolor, protokoll från de politiska nämnderna samt äldre bygglovshandlingar (före 1974).

 

I kommunarkivet finns även ett fåtal enskilda arkiv, alltså arkiv från exempelvis föreningar och företag.

Hur gör jag för att få ut en handling?

Kommunens handlingar omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. När du begär ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess har du rätt att vara anonym.


Vissa handlingar omfattas av sekretess. Tänk på att det kan ta lite tid att få ut handlingar som omfattas av sekretess, eftersom vi måste göra en prövning av din rätt att få ut dem. Du måste också identifiera dig för att kunna få ut sekretessbelagda handlingar.


Kontakta kommunarkivet så hjälper vi dig tillrätta. Lättast når du oss på e-post: kommunarkivet@hassleholm.se

Vill du besöka kommunarkivet?

Du är välkommen att boka ett besök på kommunarkivet. För att vi ska kunna ge dig bästa service, ring eller e-posta och boka ditt besök!

Betyg och skolhandlingar

Betygs- och examenskataloger, klasslistor och skolkataloger är allmänna handlingar som vem som helst kan begära ut. Skolhälsovårdsjournalerna omfattas av sekretess, men du har alltid rätt att få ut din egen.

 

I kommunarkivet förvaras framför allt äldre skolhandlingar. För nyare betyg får man kontakta rätt skola. Även friskolor ska lämna sina betyg till kommunarkivet efter en viss tid.


För att kunna leta fram exempelvis betyg eller skolhälsovårdsjournal behövs följande:

  • Elevens för- och efternamn. Tänk på att det ska vara det namn du hade när du gick ut skolan.
  • Personnummer.
  • Skola.
  • Vilket år eleven slutat skolan.


Har du gått i John Bauer-gymnasiet i Hässleholm?

Kommunarkivet har betyg och skolhälsovårdsjournaler från det nerlagda JB-gymnasiet i Hässleholm.

Information om fastigheter

I kommunarkivet finns äldre ritningar och bygglovshandlingar för fastigheter byggda före 1974. Nyare bygglovshandlingar finns hos miljö- och stadsbyggnadsförvatlningen.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

 

Det finns inte alltid bygglov eller ritningar för alla fastigheter, vilket beror på att det till exempel har varit olika lagkrav för stad och landsbygd vid olika tidpunkter.

Sidan uppdaterades 2020-07-14