Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss för mer information


Skicka meddelande till:

Framtidsplan Hässleholms stad

  • Ingen giltig användare vald.
Hässleholm 2030

Hur ska Hässleholms stad se ut i framtiden? Hur ska staden utvecklas – med bland annat bostäder, parker och verksamhetsområden? Hur tar vi tillvara befintliga värden? Fördjupningen av översiktsplanen för Hässleholm stad ska visa vägen för framtidens Hässleholms stad!

Processen fram till ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Hässleholm stad sker i flera steg. Under försommaren 2013 hölls programsamråd och dialog kring tre framtagna scenarier för stadens utveckling. Mellan den 24 april till den 26 juni 2015 hölls samråd om det omarbetade förslaget. Framtidsplan för Hässleholms har stad varit ute på utställning mellan 22 december 2017 och 12 mars 2018.

 

Framtidsplan för Hässleholms stad baseras på målbilden om att Hässleholms stad ska vara:

 

  1. En nationell knutpunkt och tillväxtmotor
  2. En ung och urban stad
  3. En grön och robust stad

Nu har de inkomna synpunkterna sammanställts och mindre revideringar har gjorts av planförslaget. Nytt för i år är att förslaget även finns som digital interaktiv karta. Även den digitala kartan uppdaterades efter utställningen. Byggnadsnämnden beslutade 10 april 2018 att godkänna förslaget till Framtidsplan för Hässleholms stad. 11 juni 2018 beslutar Kommunstyrelsen om antagande av förslaget.

 

Du hittar förslag till framtidsplan för Hässleholms stad under Godkännande i menyn till vänster. Här finns också en sammanställning av inkomna synpunkter och kommunens svar på desamma.

Sidan uppdaterades 2018-04-24 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube