Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 26 februari 2018, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Granskning av upphandlingsprocessen
  5. Interna lokalvårdskostnader 2018, finansiering och ramförändring
  6. Internhyror 2018, finansiering och ramförändringar
  7. Avkastningskrav på de kommunala bolagen
  8. Motion om åldersbedömning
  9. Motion "om placering av minderårig i äktenskap"

Protokoll

 

 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 14 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 19 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 20 februari 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 15 mars 2018

 2. Byggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 19 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen  den 19 februari 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 12 mars 2018

 3. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 februari 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 16 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 19 februari 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 12 mars 2018


 4. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 februari 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 16 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 19 februari 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 13 mars 2018

 5. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 februari 2018

  Justeringsdatum: fredagen den 16 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 19 februari 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 13 mrs 2018

 6. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 6 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 12 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 februari 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 8 mars 2018

 7. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 februari 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 februari 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 7 mars 2018

 8. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 2 februari 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 12 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 12 februari 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 5 mars 2018

 9. Kulturnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 8 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 2 oktober 2017

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 12 februari 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 5 mars 2018

 10. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 31 januari 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 7 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 8 februari 2018

  Överklagas senast: Söndagen den 4 mars 2018

 11. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Måndagen den 29 januari 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 6 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 6 februari 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 1 mars 2018

 12. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 30 januari2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 2 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 5 februari 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 26 februari 2018

 13. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 29 januari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 5 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 5 februari 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 26 februari 2018

 14. Kommunstyrelsen (omedelbar justering § 20)

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 31 januari 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 31 januari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 1 februari 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 23 februari 2018

 15. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 30 januari 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 januari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 31 januari 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 21 februari 2018


 16. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 24 januari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 29 januari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 30 januari 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 20 februari 2018

 17. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 23 januari 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 25 januari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 25 januari 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 19 februari 2018

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelse, samråd om vattenverksamheter vid Hammarmölledamm

  Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) avser att hos mark- och miljödomstol ansöka om lagligförklaring av dämmet vid Hammarmölledamm och tillstånd att bedriva vattenkraftverksamhet.

   

  De som anser sig berörda av vattenverksamheterna har möjlighet att inom ramen för detta samrådsförfarande inkomma med erinringar eller synpunkter. Dessa bör för att kunna beaktas inges skriftligen till HIBAB:s ombud, advokat Magnus Berg på adress Advokat AB Nordic Law, Skeppsbron 11, 211 00 Malmö senast den 23 februari 2018.

 2. Tillkännagivande angående förslag till Framtidsplan för Hässleholms stad - utställning

  Stadsbyggnadskontoret har reviderat förslaget för fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Hässleholms stad efter inkomna synpunkter i samrådsskedet och ställer nu ut en utställningshandling. Förslaget anger mål, strategier och ställningstaganden för den fysiska planeringen av Hässleholms stad.

   

  Förslaget till Framtidsplan för Hässleholms stad finns utställt under perioden 22 december 2017 – 23 februari 2018. Förslaget ställs ut i stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm, på stadsbiblioteket i Hässleholms kulturhus och på kommunens hemsida.


  Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till byggnadsnamnden@hassleholm.se eller till Byggnadsnämnden, Stadsbyggnadskontoret, Hässleholms kommun, Stadshuset, 281 80 Hässleholm, senast 23 februari 2018.

 3. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.