Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 

 1. Omsorgsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 april 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 24 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 25 april 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 17 maj 2018


 2. Valnämnden

  Sammanträdesdag: Fredagen den 20 april 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 20 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 23 april 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 15 maj 2018

  Protokollet finns tillgängligt på Stadshuset, Hässleholm

 3. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 18 april 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 23 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 23 april 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 15 maj 2018

 4. Miljönämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 17 april 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 18 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 18 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 9 maj 2018

  Miljönämndens protokollPDF (pdf, 18.4 MB)

 5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 12 april 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 17 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 18 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 10 maj 2018

 6. Kulturnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 28 mars 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 11 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 16 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 2 maj 2018

 7. Byggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 april 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 16 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 16 april 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 7 maj 2018

 8. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 april 2018

  Justeringsdatum: Fredagen den 13 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 16 april 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 7 maj 2018

 9. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 april 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 10 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 11 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 2 maj 2018

 10. Byggnadsnämnden § 64 och 70

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 10 april 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 11 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 11 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 2 maj 2018

 11. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 28 mars 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 11 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 11 april 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 4 maj 2018

 12. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 april 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 25 april 2018

 13. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Måndagen den 26 mars 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 april 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 26 april 2018

 14. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 4 april 2018

  Justeringsdatum: Onsdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 april 2018

  Överklagas senast: Torsdagen den 26 april 2018

 15. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 4 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 maj 2018

  Överklagas senast: Fredagen den 27 april 2018

 16. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 29 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 4 april 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 25 april 2018

 17. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 april 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 24 april 2018

 18. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 april 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 april 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 24 april 2018

 19. Socialnämndens arbetsutskott  

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 27 mars 2018

  Justeringsdatum: Torsdagen den 29 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 april 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 24 april 2018


 20. Byggnadsnämnden § 48

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 mars 2018

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 mars 2018

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 mars 2018

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 april 2018

  Länk till byggnadsnämndens protokoll 2018-03-13 § 48

 21. Fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 21 februari 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 26 februari 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 27 februari 2018

  Överklagas senast: Tisdagen den 13 mars 2018

Övriga

tillkännagivande 

 1. Underrättelse om granskning för detaljplan för Förrådet 1 m.fl

  Ett förslag till detaljplan finns ute på granskning från den 20 april till den 11 maj 2018.

  Sakägare ges tillfälle att ta del av de planhandlingar som upprättats och lämna synpunkter. Om skriftliga synpunkter inte lämnas senast under granskningstiden förloras rätten av överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen upprättas med standardförfarande och skickas ut på granskning innan den antas av byggnadsnämnden.

   

  Planförslaget strider inte mot översiktsplanens intentioner eller förslag till fördjupad översiktsplan för Hässleholms tätort.

   

  Planförslaget kommer under granskningstiden att finnas tillgängligt i stadshuset och på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp.

   

  Synpunkter lämnas senast den 11 maj 2018 till
  byggnadsnamnden@hassleholm.se eller

  Hässleholms kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  281 80 Hässleholm

 2. Underrättelse om granskning för
  detaljplan för Lille Mats 2 m.fl. (Bokeberg)

  Ett förslag till detaljplan finns ute för granskning från den 20 april till den 13 maj 2018.

   

  Sakägare ges tillfälle att ta del av planhandlingarna som upprättats efter samrådet och lämna synpunkter. Om skriftliga synpunkter inte lämnas senast under granskningstiden förloras rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

   

  Planförslaget kommer under granskningstiden att finnas tillgängligt i stadshuset (vardagar), på stadsbiblioteket i Kulturhuset (mån-lör, inte helgdagar) och på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp. 

   

  Synpunkter lämnas senast den 13 maj 2018 till byggnadsnamnden@hassleholm.se eller

  Hässleholms kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  281 80 Hässleholm

 3. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.