Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj

Verksamhetschef

Marie Olsson Taxén

Telefon: 0451-26 87 00


Skicka ett meddelande till:

Vilka insatser/stöd kan du få och ansöka om?

  • Ingen giltig användare vald.

Socialförvaltningens insatser för barn, ungdomar och föräldrar

Du kan ansöka om insatser från Socialförvaltningen. Du kan kontakta mottagningsgruppen som tar emot din ansökan. En socialsekreterare kommer att utreda behovet av insatser för att barnet eller ungdomen ska få bästa hjälp. Utredningen avslutas med ett beslut och insatsen följs upp för att se så att resultatet blir det bästa. För att få mer information om utredning följ länken till Verksamhetsområde Barn och familj.

Telefonnummer till mottagningsenheten 0451-26 87 00 eller

0451-26 87 22


Socialförvaltningens stöd till barn, ungdomar och föräldrar

Socialförvaltningen erbjuder barn, ungdomar och föräldrar stöd utan att någon utredning gjorts. På Barn- och Ungdomssupporten kan man få stöd utan att bli registrerad och inga journaler förs. Barn- och ungdomssupporten arbetar efter barnets, ungdomens eller familjens önskemål. På Barn- och ungdomssupporten arbetar fältsekreterare, sociala rådgivare och familjebehandlare.

Telefonnummer till Barn- och ungdomssupporten

0451-26 88 60.


  • Enskilda samtal
  • Familjebehandling
  • Föräldrautbildningar
  • Gruppverksamhet för barn


Omsorgsförvaltningen erbjuder personer med funktionsnedsättningar olika insatser som ger stöd i det dagliga livet.

Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Kontakta handläggare för närmare information.
Telefon 0451- växel 26 70 00, be att bli kopplad till handläggare på omsorgsförvaltningen.
Besöksadress: Finjagatan 44, Hässleholm

De insatser som du kan söka enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS) eller Socialtjänstlagen(SoL)är:


Du som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är över 18 år kan, utan att kontakta handläggare, kontakta och/eller besöka:

Ljusglimten
Stöttecenter
Personligt ombud

Sidan uppdaterades 2017-08-16 av Göran Rignell

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube