Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj

Verksamhetschef

Marie Olsson Taxén

Telefon: 0451-26 87 00


Skicka ett meddelande till:

Familj, barn och ungdom

  • Ingen giltig användare vald.

De flesta föräldrar vill att deras barn ska ha en bra uppväxt. Ändå händer det att barn far illa och att föräldrar känner oro för att barnet inte har det tillräckligt bra. Barn, ungdomar och deras föräldrar hittar oftast själva en lösning på sina problem, men ibland behöver de råd och stöd.

Barn- och familj består av


Mottagningsenheten


Du kan vända dig till mottagningsgruppen om du vill:

Enhetschef: Jessica Lysell, 0451-26 74 90

 

Barnenheten utreder barn som är i åldern 0 - 11 år och deras sociala situation, beviljar och följer upp insatser.
Enhetschef: Malin Müntzing, 0451-26 74 57

Ungdomsenheten utreder ungdomar från 12 - 17 år och deras sociala situation, beviljar och följer upp insatser.
Vik. enhetschef: Elisabeth Berg, 0451-26 74 61

Familjehemsenheten 

Vi rekryterar, utreder, utbildar och handleder familjehem och kontaktfamiljer. Vårt uppdrag är att hjälpa utsatta barn till fungerande hem samt följa upp barnets situation och vård vid en placering.  
Enhetschef: Lena Källström, 0451-26 88 20

 

Familjerättsenheten
Familjerätten kan ge råd och hjälp vid familjerättsliga frågor som vårdnad, boende, umgänge. Här utreds även adoptionsärende och man kan erbjudas samarbetssamtal om det finns problem eller svårigheter att koma överens i frågor som rör vårdand, boende eller umgänge.

Enhetschef: Therese Risberg, 0451-26 87 20

Ungdomsboendet, HVB, är ett boende för ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar.
Enhetschef/föreståndare: Fitim Ahmeti, 0451-26 88 06
Besöksadress: Linnégatan 6 och 8, HÄSSLEHOLM

Familjebehandlingen erbjuder behandling av barnfamiljer och ungdomar som har problem.
Enhetschef: Emma Claesson, 0451-26 67 76
Tel nr 0451-26 87 09 eller 0451-26 87 63
Besöksadress: Löjtnant Granlunds väg 12, HÄSSLEHOLM

Barn-ungdomssupporten erbjuder rådgivande samtal, familjebehandling, individuella behandlingsprogram, gruppverksamhet för barn och ungdomar och föräldrakurser. Fältsekreterarna arbetar förebyggande kring ungdomar i kommunen.
Tel nr 0451-26 88 60.
Enhetschef/samordnare: Tina Strömberg, 0451-26 70 45.
Besöksadress: Källarbacksvägen 5, Hässleholm.

Sidan uppdaterades 2017-09-19 av Elinor Lavesson

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube