Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad 2018-02-14 av Emma Ragnarsson

Plan visar vägen för framtidens Hässleholm

Utställningen av den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Hässleholms stad förlängs till den 12 mars för att ge fler möjlighet att lämna synpunkter. I planen presenteras hur Hässleholm ska fortsätta att utvecklas till en nationell knutpunkt och en ung, urban, grön och robust stad. Ta del av utställningen via webben, i Stadshusets reception eller på stadsbiblioteket i Hässleholm Kulturhus.

Illustration med byggnader.

På måndag den 19 februari klockan 16.00-18.00 kommer stadsbyggnadskontoret åter att finnas på plats i Hässleholm Kulturhus för att svara på frågor kring den fördjupande översiktsplanen.


- Det kan kännas abstrakt att sätta sig in i stadsplaneringen på en så övergripande nivå, men den fördjupade översiktsplanen kommer att mynna ut i detaljplaner som reglerar hur vår stad ska se ut. Vi välkomnar alla som är nyfikna på framtidens Hässleholm att ta del av det utställda förslaget och den interaktiva kartan på webben. Och tveka inte att komma förbi och ställa frågor på måndag, säger planarkitekt Ylva Hartman Magnusson.

Hässleholm som en ung och urban stad

Den fördjupade översiktsplanen beskriver vision, mål och strategier för hur Hässleholm ska utvecklas.


- Med en gemensam målbild gör vi det enklare för fler att jobba åt samma håll. Det gör att vi snabbare kan rusta staden för hässleholmarnas framtida behov och lägga grunden för en positiv utveckling, säger stadsbyggnadskontorets förvaltningschef Jan Karlsson.


Målet är att Hässleholm ska fortsätta att utvecklas som knutpunkt och i förslaget presenteras i stora drag hur höghastighetsjärnvägen med station kan få plats centralt i staden. Man planerar för att staden ska växa genom att förtäta bebyggelsen i centrum, samtidigt som naturen ska få ta plats i staden. Man vill också rusta staden för ett förändrat klimat och skapa unika och varierade stadsmiljöer.


- Visionen är en urban stad med en nytänkande gestaltning som ger plats för spännande möten och upplevelser. En grön stad med små parker och grönområden för avkoppling och lek. I framtidens Hässleholm är den nya höghastighetsstationen inte bara stadens mittpunkt, utan en knutpunkt både nationellt och internationellt, säger planchef Gertrud Richter.

Samråd och dialog har lett fram till förslaget

Stadsplaneringen följer en särskild process och arbetet med att komma fram till dagens förslag har skett i flera steg. 2013 vad det programsamråd där man samlade in synpunkter kring olika scenarier för utvecklingen av Hässleholm. 2015 var det samråd kring ett omarbetat förslag och utställningen som nu pågår är sista skedet innan den fördjupade översiktsplanen ska beslutas politiskt.


- Under samråden 2013 och 2015 har vi samlat in synpunkter från bland annat politiker, tjänstemän, hässleholmare, företag, andra kommuner och myndigheter. Vi på stadsbyggnadskontoret har sen arbetat om planen utifrån de synpunkterna, vilket har lett fram till dagens förslag. Nu ser vi fram emot att arbeta vidare med att bryta ner planen i mindre delar för att kunna göra visionen till verklighet, säger Ylva Hartman Magnusson.

 

Förlängd utställningstid

Eventuella synpunkter på den fördjupade översiktsplanen kan lämnas till byggnadsnämnden fram till den 12 mars. Sista datum var tidigare den 23 februari, men för att ge mer utrymme för synpunkter har byggnadsnämnden beslutat om att förlänga tiden.

 

Läs mer om förslaget och hur du lämnar synpunkter på denna sida.

Digital karta över Hässleholms stad.

Du kan ta del av den fördjupade översiktsplanen via en interaktiv karta med information i olika lager. Klicka på bilden för att komma direkt till den interaktiva kartan (måste öppnas i webbläsaren Google Chrome).

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube