Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsbyggnadskontoret

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985


Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm


Kontakta oss för mer information


Skicka meddelande till:

Framtidsplan Hässleholms stad

  • Ingen giltig användare vald.
Hässleholm 2030

Hur ska Hässleholms stad se ut i framtiden? Hur ska staden utvecklas – med bland annat bostäder, parker och verksamhetsområden? Hur tar vi tillvara befintliga värden? Fördjupningen av översiktsplanen för Hässleholm stad ska visa vägen för framtidens Hässleholms stad!

Processen fram till ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Hässleholm stad sker i flera steg. Under försommaren 2013 hölls programsamråd och dialog kring tre framtagna scenarier för stadens utveckling. Mellan den 24 april till den 26 juni 2015 hölls samråd om det omarbetade förslaget. Framtidsplan för Hässleholms har stad varit ute på utställning mellan 22 december 2017 och 12 mars 2018.


Utifrån samrådets inkomna synpunkter har ett utställningsförslag tagits fram. Detta förslag baseras på målbilden om att Hässleholms stad ska vara:

 

  1. En nationell knutpunkt och tillväxtmotor
  2. En ung och urban stad
  3. En grön och robust stad


Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och mindre revideringar görs av planförslaget. Nytt för i år är att förslaget även finns som digital interaktiv karta. Även den digitala kartan uppdateras efter utställningen.


Du hittar förslag till framtidsplan för Hässleholms stad under utställning i menyn till vänster.

Sidan uppdaterades 2018-03-16 av Anna Nordström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube